CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TÂN Á VIỆT NAM

Địa chỉ : KCN TÂN QUANG, VĂN LÂM, HƯNG YÊN

HOTLINE : 0989951999

Hố trợ Kỹ thuật: 0982663726

Điện thoại : 02213 791798  Fax : 02213 791798

Email : MANAGER@tanaplastic.vn

Website : http://tanaplastic.vn/